Detský domov Pastelka je domovom rodinného typu. Starostlivosť poskytujeme deťom v rodinných domoch. V každej skupine sa deťom venujú 3 vychovávatelia a 3 pomocní vychovávatelia. Snažíme sa o to, aby starostlivosť o deti prebiehala podobne ako v bežnej rodine. S deťmi, ale aj ich biologickými rodinami okrem vychovávateľov pracujú aj sociálny pracovník a psychológ.

Login Form


© 2015 DeD Pastelka