komprax loga-patka

 

Zamestnanci nášho detského domova sa zúčastnili vzdelávania, v rámci ktorého každý z nich napísal a zrealizoval svoj projekt. Projekty boli podporené z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

 

 

V rámci projektu Vláčikom do sveta sa deti vybrali na výlet do Zvolena. Navštívili Arborétum Borová hora, Lesnícke a drevárske múzeum, spoznali Zvolenský zámok a ďalšie historické pamiatky v meste. Výlet sa im veľmi páčil a domov sa vracali plné zážitkov a dojmov.

 

Svoju tvorivosť a šikovné ruky mali naše deti možnosť predviesť a rozvíjať v „KREATÍVNEJ PASTELKE“. Vyskúšali si rôzne techniky, ako napríklad quilling, maľovanie na sklo, servítkovou technikou si skrášlili svoje krabičky pokladov a vyrobili si aj vlastné voňavé mydielka. Pri realizácii projektu vzniklo množstvo krásnych výtvorov.

 

Bývanie detí v rodinnom dome vo Fiľakove sme sa snažili zútulniť aj formou projektu Dom plný zelene. Spoločne s deťmi sme si vyzdobili črepníky a popresádzali nakúpené kvietky. Pravidelnou starostlivosťou o kvety v nich budeme budovať vzťah k živej prírode.

 

Čakáme návštevu... sa volal náš ďalší projekt. Deti získali nové zručnosti potrebné pri príprave rodinnej oslavy a na spoločnom nákupe si vyskúšali jeho plánovanie, porovnávanie cien a tiež to, ako nakupovať čo najhospodárnejšie.

 

Počas športového dňa v projekte Zabáva sa celá ulica sa naše deti zoznámili s deťmi zo susedstva a položili sa tak základy nových kamarátstiev. Deti strávili popoludnie plné súťaží, hier a zábavy. 

Ďakujeme zamestnancom za pekné projekty a IUVENTE za jej podporu.

Login Form


© 2015 DeD Pastelka