2% z dane

Priatelia, partneri, dobrí ľudia,

darujte nám 2 % z Vašich daní, aby sme mohli vyčariť úsmev na tvárach detí, ktoré vyrastajú v detskom domove bez svojich rodičov a blízkych. Cieľom Občianskeho združenia pri Detskom domove Pastelka je podporovať činnosť Detského domova Pastelka.

Poukázaním 2 % z Vašich daní nám pomôžete zabezpečiť pre deti vyrastajúce v detskom domove výlety, rekreačné a vzdelávacie pobyty, tráviť voľný čas prostredníctvom športových aktivít, rozvíjať nadanie a talent detí. Darovaním 2 % z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu, spestríte život detí v detskom domove a prispejete k realizácii projektov pre deti.

Za Vašu pomoc ĎAKUJEME!


V prípade nejasností nás kontaktuje:
Mail:               hospodar.vidina@ded.gov.sk
Telefón:               047/2433033Tlačivá potrebné pre poukázanie 2 % daní:

pdf sm 32 32 Vyhlásenie FO

Login Form


© 2015 DeD Pastelka