V prípade, že by ste mali záujem pomôcť deťom v našom detskom domove skvalitniť ich život a prispieť akýmkoľvek spôsobom, ponúkame Vám tieto možnosti:

  • môžete poskytnúť zľavu resp. voľné vstupenky na Vami usporiadané akcie
  • môžete prispieť finančným darom podľa Vašich predstáv, buď na konkrétnu aktivitu alebo pre celý detský domov formou darovacej zmluvy, v ktorej môžete určiť podmienky použitia Vášho finančného daru
    ČBÚ: SK 74 8180 0000 0070 0050 0971
  • môžete obdarovať deti oblečením, hračkami, školskými pomôckami, knihami, kozmetikou, hudobnými nástrojmi a pod.,
  • môžete sa stať priateľom detí, venovať im svoj čas, vedomosti, schopnosti a zručnosti.

 

 

Za podporu v roku 2014 ďakujeme:

 

ekoltech   tempo   logo   logo-cba
lcdometic-logo-r567 res            

Login Form


© 2015 DeD Pastelka