Rodinný dom vo Fiľakove, Ružová 40 bol oficiálne spustený v máji 2014. V súčasnosti poskytuje domov 9 deťom. Príjemnú rodinnú atmosféru sa im snaží sprostredkovať 6 dospelých – koordinátor skupiny a 2 pedagogickí zamestnanci sú na pozícii vychovávateľov, dopĺňajú ich 3 pomocní vychovávatelia. Na chode domácnosti sa podieľajú všetci jej obyvatelia, a tak sa deti učia zručnostiam, ktoré využijú vo svojom budúcom živote.

 

 

 Resize of projekt 046

 

 

„..... deti majú dostať také bohatstvo, o ktoré by neprišli, ani keby sa pri stroskotaní zachránili nahé.“                                                                           Fernández de Lizardi

Login Form


© 2015 DeD Pastelka