Rodinný dom vo Vidinej, Pivovarská 25 bol oficiálne spustený vo februári 2015. V súčasnosti poskytuje domov 9 deťom. Príjemnú rodinnú atmosféru sa im snaží sprostredkovať 6 dospelých – koordinátor skupiny a 2 pedagogickí zamestnanci sú na pozícii vychovávateľov, dopĺňajú ich 3 pomocní vychovávatelia. Na chode domácnosti sa podieľajú všetci jej obyvatelia, a tak sa deti učia zručnostiam, ktoré využijú vo svojom budúcom živote.

 

 

 20141024 124315 resize

 

 

 „Dospelý človek, ktorý je spoľahlivý a stabilný, majúci v srdci lásku a toleranciu, je najlepšou terapiou, akú môže dieťa mať.“

 

Lafayette Ronald Hubbard

Login Form


© 2015 DeD Pastelka